Lehetőség a városnak, lehetőség a salgótarjániaknak

Posted By: Drexler Szilárd - csütörtök, április 07, 2016


Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítása és azok regisztrációja

Próbálom a lényeget leírni:

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítása érdekében helyi akciócsoportok megalakítására van lehetőség.

Nagyon fontos, hogy a helyi szereplők együttműködésén alapul ez a tevékenység és egyik fontos célja a helyi társadalom megújítása.

Elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket az így létrejövő közösségek.

Salgótarján esetében a közösen kialakított stratégia megvalósítására 800 millió forint forrás állhat a rendelkezésre.

Olyan együttműködést szükséges létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát.

A stratégiában figyelembe kell venni két EU-s alapot:
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)Európai Szociális Alap (ESZA)A jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A fentieknek megfelelően az alábbiakban gondolkodhatunk:
ERFA - kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
ESZA – helyi közösségszervezés, helyi identitást erősítő tevékenységek, kulturális közösségi programok, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése stb.

Bővebben a pályázati kiírásban:
https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1

Már itt is nagyszerű irányvonalakat olvashattok, érdemes tanulmányozni!

Az első lépés, hogy létre kell hozni egy Helyi Akciócsoportot (HACS) és azt regisztrálni kell az irányító hatóságnál.

A továbbiakban a helyi akciócsoport megadott módszertan szerint elkészíti a helyi fejlesztési stratégiát.

A benyújtott stratégiák szakmai értékelése alapján kerülnek kiválasztásra a megvalósulásra kerülő stratégiák.2016. május 31-ig kell jelezni a szerveződési szándékot.

A regisztráció érdekében:      
-  szükséges meghatározni azt az összefüggő városi területet, amelynek lakónépessége legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő (a lakónépesség figyelembe vétele ebben az esetben is a KSH 2014-ben kiadott helységnévtára alapján történik);

-  a regisztrációs felhívás mellékleteként megjelent nyomtatványok szerint szükséges megalapítani a 1303/2013/EU rendelet 34. cikkében foglalt előírásoknak megfelelő helyi közösséget, amely a stratégiát elkészíti, valamint a regisztrációhoz a nyomtatványokat kitöltve benyújtani. A szervezeti együttműködés történhet konzorciumi, vagy egyesületi formában;


-  meg kell határozni a konzorciumon, illetve az egyesületen belül azt a szervezetet (konzorcium esetében konzorciumvezetőt) valamint a kapcsolattartó személyét, amely szervezet a helyi közösség által a sikeres pályázás esetén felhasználható forrás felhasználását adminisztratív módon felügyeli (menedzsment feladatok, előkészítés, animáció). Csak olyan szervezet jelölhető ki a feladatra, amely székhellyel rendelkezik az érintett településen.


A véleményem:

Kiváló lehetőség, hogy végre összefogjanak a civilek, döntéshozók, helyi vállalkozók.

Arra használjuk a programot, amire való, tehát ne térkövezzünk, hanem legyen benne innováció, ötlet.

Érvényesüljön ténylegesen a társadalom szándéka és akarata.

Valóban közösségi tervezés legyen, ne az, hogy Gipsz Jakab majd megoldja.

A mutyizásra nincs lehetőség, alkudozásra sem, ne szabjon feltételeket senki senkinek – ez egy közösségi tervezés.

Fantasztikusan jó anyagot kell készíteni, nem szabad összecsapni.

Ne egy-két ember elszigetelt ötlete legyen, kapjon nyilvánosságot a tervezés folyamata is, szondázzák folyamatosan a helyi közvéleményt.

Ne akarjunk fából vaskarikát, arra pályázzunk, amire a kiírás van – de arra nagyon jól –és ne próbáljunk ügyeskedni, hogy majd ezt is mag azt is megoldjuk belőle.

Az önkormányzatnak teljes mellszélességgel a program mellé kell állnia.

Amennyiben nem sikerül a pályázat, akkor is fontos, hogy a helyi szereplők megtalálják egymást, közösen gondolkodjanak, mert a tervezés folytatható más irányban, új területeken is, hiszen lesznek és vannak más források is.


A helyi akciócsoportok alakításának feltételeit a 1303/2013/EU Rendelet 34. cikke (továbbiakban: EU Rendelet) szabályozza.


Ha valakit érdekel, íme:

Helyi akciócsoportok
(1)   Helyi akciócsoportok dolgozzák ki és hajtják végre a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat.A tagállamok határozzák meg a helyi akciócsoportok szerepét és a vonatkozó programok végrehajtásáért felelős hatóságokat a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiát érintő valamennyi végrehajtási feladatot illetően.

(2)   A felelős irányító hatóság vagy hatóságok biztosítják, hogy a helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a csoporton belül egy partnert, aki az igazgatási és pénzügyi kérdésekben a vezető partner lesz, vagy pedig egy közös jogi szervezetet létrehozva összeállnak.(3)   A helyi akciócsoportok feladatai a következőket tartalmazzák:
a)
a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is;
b)
hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás alkalmazását;
c)
a műveletek kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai célkitűzések és célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk szerinti rangsorolása révén;
d)
pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását;
e)
támogatási kérelmek befogadása és értékelése;
f)
műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából;
g)
a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek végrehajtása.

(4)   A (3) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül a helyi akciócsoport lehet kedvezményezett, és a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával összhangban műveleteket hajthat végre.(5)   A helyi akciócsoportoknak a 35. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett együttműködési tevékenységei esetében az e cikk (3) bekezdésének f) pontjában megállapított feladatokat a felelős irányító hatóság végezheti.


3 megjegyzés:

  1. Drukkolok Nektek! Hajrá Salgótarján, Hajrá Geopark!

    VálaszTörlés
  2. Annyit ért a nagy közösségi tervezés, mint halottnak a csók. Ez is csak egy nagy lózung volt. Írtam a megadott email címre, javaslatokat, kérdéseket, 2 hónap alatt válaszra sem méltattak.

    VálaszTörlés

Copyright © A mi vidékünk

Designed by Templatezy